ד"ר מרדכי נאור - סופר וחוקר תולדות ארץ ישראל


ראיון ביוגרפי בעברית קלה

בשנת 2007 רואיינתי לשבועון 'שער למתחיל', היוצא לאור מטעם משרד החינוך ומיועד לעולים חדשים ולמתקשים בעברית.

הכתבת דניה עמיחי מיכלין ישבה איתי מספר שעות - והרי התוצאה.