ד"ר מרדכי נאור - סופר וחוקר תולדות ארץ ישראל


טירונות על הגבול


זיכרונות של טירון נח"ל בירושלים, בקיץ ובסתיו של שנת 1952, כאשר גדר בסיס הטירונים הייתה גם גדר הגבול עם הירדנים.

 מתוך: "ירושלים החצויה, 1967-1949", הוצאת יד יצחק בן-צבי ,ירושלים 1993.