ד"ר מרדכי נאור - סופר וחוקר תולדות ארץ ישראל


באופנוע - לגן העדן בגליל