ד"ר מרדכי נאור - סופר וחוקר תולדות ארץ ישראל

גרסה להדפסה
ספרים נשכחים


במדור זה יובאו מדי פעם ספרים ופרסומים שלא שפר גורלם: הם ראו אור, זכו להתייחסות כזו או אחרת, ונעלמו מן המדפים. לעיתים אפשר למצאם בספריות או בחנויות לספרים ישנים.


עוד ב"ספרים נשכחים"

קראו לה "סלע"
זה לא היה בדיוק ספר, אלא סיפור בהמשכים. הנה הוא כולו:
גשר חי
I would have liked a longer power reserve, or an indicator to warn the rolex replica uk when the reserve is almost depleted. But provided the wearer is relatively active or keeps the watch on a winder, this shouldnt pose much of a problem. Goodness knows how many rolex replica that have not been legally quarantined. Richemont umbrella just like Vacheron, is a ballsy brand not with a lonely quasi replica watches sale and needlessly expensive watch like the Overseas, but with an extensive history of properly badass watches, produced over an extensive part of its history. Ive added replica watches of a selection of them throughout the article below. Slowly turning away from a lot of the uniquely cool watches that made it great at least in my hublot replica and is scaling back to only pushing yet newer though thats a strong replica watches sale versions of its bread makers.