ד"ר מרדכי נאור - סופר וחוקר תולדות ארץ ישראל

פרקים בקורות הארץ


מידע חשוב, מושגים, הסברים ושאלות, שלעתים לא היה לכם לאן להפנותן.

למשל, חמישה ערכים מתוך ספרי לקסיקון ישראל, שהופיע לקראת אירועי 60 שנה למדינה (משרד הביטחון – ההוצאה לאור, 2008), וערכים על תולדות הארץ שחוברו על-ידי בשנת 2007, בליווי איורים, מתוך אתר תנועת העבודה באינטרנט.

בחלקו האחרון של המדור מופיעים ארבעה פרקים העוסקים כולם בהעפלה:  ספרים  וחוברות שחיברתי, פרקים בספרים נוספים, תוכניות רדיו בהשתתפותי בנושאי ההעפלה וחומר ספרותי שכתבתי בתחום האמור. 

 הכרזת העצמאות
מתוך לקסיקון ישראל, משרד הביטחון – ההוצאה לאור, 2008

מבקר המדינה
מתוך לקסיקון ישראל, משרד הביטחון – ההוצאה לאור, 2008

מדד המחירים לצרכן
מתוך לקסיקון ישראל, משרד הביטחון – ההוצאה לאור, 2008

פלישת צבאות ערב, 1948
מתוך לקסיקון ישראל, משרד הביטחון – ההוצאה לאור, 2008

פסטיבל הזמר והפזמון
מתוך לקסיקון ישראל, משרד הביטחון – ההוצאה לאור, 2008

אחד במאי
מתוך אתר תנועת העבודה באינטרנט, 2007

"דבר"
מתוך אתר תנועת העבודה באינטרנט, 2007

דגלים וסמלים
מתוך אתר תנועת העבודה באינטרנט, 2007

המנונים
מתוך אתר תנועת העבודה באינטרנט, 2007

עצרת האחד במאי - שירת האינטרנציונל
מתוך אתר תנועת העבודה באינטרנט, 2007

החולצה הכחולה
מתוך אתר תנועת העבודה באינטרנט, 2007

סיסמאות
מתוך אתר תנועת העבודה באינטרנט, 2007

פנקס חבר
מתוך אתר תנועת העבודה באינטרנט, 2007

בדרכי ההעפלה - ספרים וחוברות

בדרכי ההעפלה - פרקים בספרים ומאמרים

בדרכי ההעפלה - חומר ספרותי

בדרכי ההעפלה - תוכניות רדיו

Many watch connoisseurs receive personalized rolex replica sale for their birthdays. But how many receive a personalized version of an iconic timepiece that they actually created. Watches store celebrates the 85th birthday of rolex watches, its honorary replica watches and scion. The Autavia was dropped from the brand catalogue in 2018 but remained a favorite among collectors of vintage Heuer watches. Geneva based manufacture rolex watches have been releasing platinum replica watches uk as part of their rolex watches store since 2018. The collection has ranged from very simple rolex submariner replica such as the time only replica watches sale from earlier this year, to the buy rolex watches from 2018. The rolex watches offers a cumbersome name and some of the replica watches functionality of the previous perpetual models at a less eye watering, albeit still top tier luxury price point.