ד"ר מרדכי נאור - סופר וחוקר תולדות ארץ ישראל

גרסה להדפסה
תיק תקשורת


מרדכי נאור – תחנות במסלול התקשורת

1957 – כניסה לעולם העיתונות.
1959-1957 – כתיבה כ"פרי לנסר" בעיתונים שונים: "במעלה", "במחנה", "במחנה נח"ל", "רימון", ועוד.
1957 – מינוי לתפקיד סגן עורך בעיתון "במחנה נח"ל"
1961-1959 – עורך עיתון הנוער העובד והלומד "במעלה".
1961 – מינוי לתפקיד עורך "במחנה נח"ל".
1962 – מינוי לתפקיד עורך "במחנה גדנ"ע"
1971-1962 – עורך "במחנה נח"ל" ו"במחנה גדנ"ע".
1966 - 1968– השתלבות בתוכניות רדיו בקול ישראל: "אחד נגד הכל", "זה הסוד שלי", "ישר לבול" (יחד עם אהוד מנור); עריכת התוכנית "חץ וקשת" בגלי צה"ל (יחד עם יורם טהרלב).
1973-1969 - עריכת התוכנית "מחפשים את המטמון" בקול ישראל (יחד עם זאב ענר).
1971 – מינוי לסגן מפקד גלי צה"ל.
1978-1974 – מפקד גלי צה"ל.
1983-1975 – עריכה והשתתפות בתוכניות טלוויזיה: "מחפשים את המטמון", "כפתור ופרח", "איש מפתח", ועוד.
1985 – הצטרפות לתוכנית ללימודי עיתונאות באוניברסיטת תל-אביב, כמרצה ומאוחר יותר כסגן ראש התוכנית שלום רוזנפלד.
2003-1987 – עריכת כתב העת "קשר" לתקשורת יהודית וישראלית באוניברסיטת תל-אביב (33 חוברות).
2002 – קבלת "פרס סוקולוב" לעיתונות הכתובה.
2004 – שידור הסידרה "פרקים בתולדות השידור הציבורי בארץ" בקול ישראל  (24 תוכניות).

 

ספרים ופרסומים בנושאי תקשורת

מלחמת המפרץ בראי ארבעה יומונים ישראליים (עורך) - התוכנית ללימודי עיתונאות, אוניברסיטת תל-אביב 1996.
עורך שותף: שלום רוזנפלד.

מדינה נולדת בעמוד הראשון (עורך) - מסע לשבוע שבו הוקמה מדינת ישראל במאי 1948, בעיתוני ישראל והעולם היהודי. המכון לחקר העיתונות היהודית, אוניברסיטת תל-אביב 1998. מהדורה חדשה מורחבת, בהוצאת בית העצמאות בתל-אביב, 2016.

העיתונות בארץ-ישראל נוכח השואה, 1945-1939 (עורך) - משרד הביטחון – ההוצאה לאור ואוניברסיטת תל-אביב 2002.
עורכת שותפת: דינה פורת.

רבותי, העיתונות – פרקים בקורות התקשורת הכתובה בארץ, משרד הביטחון – ההוצאה לאור, תל-אביב 2004.

הטור השמיני. – מסע היסטורי בעקבות הטורים האקטואליים של נתן אלתרמן, הוצאת הקיבוץ המאוחד, תל-אביב 2006.

בשער המדינה – מדינה נולדת בשערים של שישה שבועונים בשנת העצמאות הראשונה, תש"ח-תש"ט. קטלוג תערוכה בשם זה בבית בן-גוריון בתל-אביב, 2008.

רדיו חזק -  הסוד והקסם של גלי צה"ל, הוצאת אבן חושן, רעננה 2014

 ראשית "דבר" -  25 השנה הראשונות של העיתון הנפוץ והמשפיע ביותר ביישוב היהודי ובמדינת ישראל הצעירה, הוצאת הקיבוץ המאוחד, 2015

 

מאמרים בנושאי תקשורת

"חובתנו להעיר ולעורר ולהודיע , כי כל משא הד"ר הירצל אך משחק הוא" – הרצל ואמצעי התקשורת היהודיים, מעריב, 20 בספטמבר 1977.

 "מאת כתבנו בירושלים ובפתח-תקוה" – יהושע שטמפר כותב לג'ואיש כרוניקל, קתדרה, 9, יד יצחק בן-צבי, ירושלים 1978, עמ' 126-96.

 "זכרונות ההווה", שבוע של איש תקשורת (מרדכי נאור, מפקד גלי צה"ל), אותות, פברואר 1978.

 "ימים טובים, ימים קשים, אך אף לא יום רע" – שבוע של אדם אחד (מרדכי נאור, מפקד גלי צה"ל), הארץ, 30 ביוני 1978.

"המודעות הצנועות של מאי 1954", אותות, אפריל 1979.

 "'אשנב' – עיתון המחתרת הנפוץ ביותר", קשר, 1, אוניברסיטת תל-אביב 1987, עמ' 82-73.

"פרקים בקורות ההתארגנות העיתונאית בארץ-ישראל", קשר, 2, אוניברסיטת תל-אביב 1987, עמ' 50-40.

"הרצל ואמצעי התקשורת", קשר, 3, אוניברסיטת תל-אביב 1988, עמ' 38-32.

"השנים הראשונות של עיתון 'הארץ'", קשר, 5, המכון לחקר העיתונות היהודית, אוניברסיטת תל-אביב, 1989, עמ' 86-78.

"מאת סופרנו המיוחד ש. פרס, או: שמונה (עיתונים) בעקבות (קונגרס) אחד", קשר, 6, אוניברסיטת תל-אביב 1989, עמ' 87-81.

 "עיתונות המחתרת בארץ-ישראל", קשר, 9, אוניברסיטת תל-אביב 1991, עמ' 31-22.

"צחוק, צחוק, - ברצינות" – לתולדותיה של עיתונות ההומור והסאטירה בארץ, קשר, 11, אוניברסיטת תל-אביב 1992, עמ' 106-85.

"דה פלסטיין ניוז – העיתון שהיה אביו-מולידו של 'הארץ'", קשר, 14, אוניברסיטת תל-אביב 1993, עמ' 87-80.

"מייבאים עורך ל'דבר' – פרשייה עלומה בקורות העיתונות בארץ", קשר, 14, אוניברסיטת תל-אביב 1993, עמ' 124-119.

"'הדור' – לבטיו של עיתון מפלגתי", קשר, 13, אוניברסיטת תל-אביב 1993, עמ' 115-102.

"מן העיתון אל השיר" – לנסיבות כתיבתו של השיר "מגש הכסף" של נ. אלתרמן, קשר, 15, אוניברסיטת תל-אביב 1994, עמ' 79-72.

 "מו"ל מגויס – י"ל גולדברג", קשר, 16, אוניברסיטת תל-אביב 1994, עמ' 105-97.

 "'דבר" (1996-1925) – עשרה 'אבות מייסדים'". קשר, 20, אוניברסיטת תל-אביב, 1996, עמ' 32-21.

 "העיתונות בשנות החמישים". העשור הראשון – תש"ח-תשי"ח, יד יצחק בן-צבי, ירושלים 1997, עמ' 226-215.

 "סיפורת סנסציונית בעיתונות הערב בשנות ה-40", קשר, 22, אוניברסיטת תל-אביב 1997, עמ' 115-109.

"העיתונות בשנות המדינה הראשונות". קשר, 23, אוניברסיטת תל-אביב 1998, עמ' 87-80.

 "תקשורת בחאקי" קשר, 25, אוניברסיטת תל-אביב, 1999, עמ' 62-52.

 "התקשורת". העשור השני, תשי"ח-תשכ"ח. יד יצחק בן-צבי, ירושלים 2000, עמ' 60-47.

"'הבוקר' – עתון המרכז והחוגים האזרחיים". קשר, 29, אוניברסיטת תל-אביב, 2001, עמ' 55-44.

 "כתבת השטח הראשונה" – ברכה חבס. קשר, 30, אוניברסיטת תל-אביב, 2001, עמ' 108-100.

 "המשורר והשואה" – עיון בשירי שואה וגבורה ב"רגעים" ו"הטור השביעי" לנתן אלתרמן. העיתונות היהודית בארץ-ישראל נוכח השואה (עורכים: דינה פורת ומרדכי נאור), תל-אביב 2002, עמ' 265-247.

 "העיתונות היהודית בארץ ישראל בתקופת מלחמת-העולם השנייה". העיתונות היהודית בארץ ישראל נוכח השואה (עורכים: דינה פורת ומרדכי נאור), תל-אביב 2002, עמ' 11-23.

"תרומתה של התקשורת העוינת" – כיצד סייעה העיתונות היהודית בעולם להצלת היישוב ב-1917. וזאת ליהודה – מחקרים בתולדות ארץ-ישראל ויישובה (עורכים: יהושע בן-אריה ואלחנן ריינר). יד יצחק בן-צבי, ירושלים 2003, עמ' 587-573.

 "הפוטש' הגדול" – מלחמת "ידיעות אחרונות" – "מעריב": ההתחלה. קשר, 33, אוניברסיטת תל-אביב, 2003, עמ' 15-3.

 "'הלבנון' ו'חבצלת' – שני החלוצים הראשונים של העיתונות בארץ-ישראל, רבותי, העיתונות, תל אביב 2004, עמ' 24-15.

 "העיתון היומי הראשון והעיתונאי הראשון", רבותי העיתונות, תל-אביב 2004, עמ' 32-25.

 "'רימון' נגד 'העולם הזה'", רבותי, העיתונות, תל-אביב 2004,, עמ' 167-158.

 "רחוב ללא מוצא" – עלייתה ונפילתה של רשת המקומונים "רחוב ראשי, רבותי, העיתונות, עמ' 178-168. 

 "'חדשות' – סופו של מס' 3", רבותי, העיתונות, תל-אביב 2004, עמ' 192-179.

 "ייחודו של 'עיתון מיוחד'", רבותי, העיתונות, תל-אביב 2004, עמ' 315-305.

 "שבע מאות הטורים של 'הטור השביעי'", דבר - גיליון מיוחד, 24 בספטמבר 2004

 "התקשורת בעשור השלישי", העשור השלישי – תשכ"ח – תשל"ח, יד יצחק בן-צבי, ירושלים 2008 (עורכים: צבי צמרת וחנה יבלונקה), עמ' 415-402.

 "אלתרמן, בן-גוריון ופוליטיקאים אחרים", חיל ברוח – מוגש לחיים ישראלי בהגיעו לגבורות, משרד הביטחון – ההוצאה לאור, תל אביב 2009, עמ' 89-70.

 "מה נתן יונתן לאלתרמן", מוסף "הארץ", 13 באוגוסט 2010

  "הרצל כיחצ"ן", קשר מס' 40, 2010 

 "קשר" - ההתחלה: 25 שנה לכתב העת,   2012-1987

 השנים הראשונות של קשר, מתוך קשר, גל' 50, סתיו 2017

 100 שנה לעיתון "הארץ" - מוסף "הארץ" 21/06/2019

 

"פרס סוקולוב", 2002, לאחר 45 שנים של פעילות תקשורתית.

 

Water resistance and the drilled lugs allow for easy strap changes, which is a plus since the replica watches comes with a rubber strap in addition to the stainless steel bracelet. A really good looking diver. The breitling replica sale is uncluttered, it looks like replica watches uk would be an ideal everyday wear, tough enough to take the knlocks. As you can likely gather from the name, it designed by rolex replica uk other than musician and watch collector 2018 replica watches. Yes, this is a modified Rolex with a celebrity association, and replica watches sale is also one that looks very cool to me. What did you expect from a watch designed by the music icon seen as the epitome of badass cool. Artisans de notes that this process was a true design collaboration with an active hand on every aspect of the process. Gold rolex replica and text on both the watches store and case back.