ד"ר מרדכי נאור - סופר וחוקר תולדות ארץ ישראל

זה הזמ"ן


 זמ"ן – במשמעות זיכרונות מרדכי נאור. זיכרונות שהועלו על הכתב בהזדמנויות שונות, לאו דווקא בכתיבה ייעודית ומסודרת. הדברים הם מתקופות שונות ומהווים אבנים בפסיפס שאולי פעם יושלם.


ארבע פגישות עם נעמי שמר

נעמי שמר הייתה, ללא ספק, נכס לאומי, אך כל מי שזכה לפגוש בה למד להכיר גם את תכונותיה האישיות, כישרונה ושנינותה. אני מבקש לספר על ארבע פגישות איתה בימים רחוקים, לפני חמישים וארבעים שנה ועל כישרונה המתפרץ כבר אז. 

יומן גלי צה"ל: חודשים ראשונים בגלי צה"ל

 קטעים מתוך מתוך ספר בכתובים על ימי גל"ץ שלי: חודשים ראשונים בגלי צה"ל.

יומן גלי צה"ל: ראשית האוניברסיטה המשודרת

  קטעים מתוך מתוך ספר בכתובים על ימי גל"ץ שלי: ראשית האוניברסיטה המשודרת.

ה' באייר שלי

זיכרונות אלה מתש"ח, הם הזיכרונות שלי, מעובדים במקצת ומותאמים ליצירה ספרותית לנוער - ספרי "למעלה על המגדל".

להיות חבר תנועה

זיכרונות מימי תנעת הנוער, היא התנועה המאוחדת, כחניך וכמדריך. 

טירונות על הגבול

זיכרונות של טירון נח"ל בירושלים, בקיץ ובסתיו של שנת 1952, כאשר גדר בסיס הטירונים הייתה גם גדר הגבול עם הירדנים.


עם גולדה מאיר

עם מוטה גור

ראיון עם עגנון

עם יצחק רבין

עם רבין

עם בגין

ביקור אצל בן גוריון ופולה