ד"ר מרדכי נאור - סופר וחוקר תולדות ארץ ישראל


תיק תקשורת


מרדכי נאור – תחנות במסלול התקשורת

1957 – כניסה לעולם העיתונות.
1959-1957 – כתיבה כ"פרי לנסר" בעיתונים שונים: "במעלה", "במחנה", "במחנה נח"ל", "רימון", ועוד.
1957 – מינוי לתפקיד סגן עורך בעיתון "במחנה נח"ל"
1961-1959 – עורך עיתון הנוער העובד והלומד "במעלה".
1961 – מינוי לתפקיד עורך "במחנה נח"ל".
1962 – מינוי לתפקיד עורך "במחנה גדנ"ע"
1971-1962 – עורך "במחנה נח"ל" ו"במחנה גדנ"ע".
1966 - 1968– השתלבות בתוכניות רדיו בקול ישראל: "אחד נגד הכל", "זה הסוד שלי", "ישר לבול" (יחד עם אהוד מנור); עריכת התוכנית "חץ וקשת" בגלי צה"ל (יחד עם יורם טהרלב).
1973-1969 - עריכת התוכנית "מחפשים את המטמון" בקול ישראל (יחד עם זאב ענר).
1971 – מינוי לסגן מפקד גלי צה"ל.
1978-1974 – מפקד גלי צה"ל.
1983-1975 – עריכה והשתתפות בתוכניות טלוויזיה: "מחפשים את המטמון", "כפתור ופרח", "איש מפתח", ועוד.
1985 – הצטרפות לתוכנית ללימודי עיתונאות באוניברסיטת תל-אביב, כמרצה ומאוחר יותר כסגן ראש התוכנית שלום רוזנפלד.
2003-1987 – עריכת כתב העת "קשר" לתקשורת יהודית וישראלית באוניברסיטת תל-אביב (33 חוברות).
2002 – קבלת "פרס סוקולוב" לעיתונות הכתובה.
2004 – שידור הסידרה "פרקים בתולדות השידור הציבורי בארץ" בקול ישראל  (24 תוכניות).

 

ספרים ופרסומים בנושאי תקשורת

מלחמת המפרץ בראי ארבעה יומונים ישראליים (עורך) - התוכנית ללימודי עיתונאות, אוניברסיטת תל-אביב 1996.
עורך שותף: שלום רוזנפלד.

מדינה נולדת בעמוד הראשון (עורך) - מסע לשבוע שבו הוקמה מדינת ישראל במאי 1948, בעיתוני ישראל והעולם היהודי. המכון לחקר העיתונות היהודית, אוניברסיטת תל-אביב 1998. מהדורה חדשה מורחבת, בהוצאת בית העצמאות בתל-אביב, 2016.

העיתונות בארץ-ישראל נוכח השואה, 1945-1939 (עורך) - משרד הביטחון – ההוצאה לאור ואוניברסיטת תל-אביב 2002.
עורכת שותפת: דינה פורת.

רבותי, העיתונות – פרקים בקורות התקשורת הכתובה בארץ, משרד הביטחון – ההוצאה לאור, תל-אביב 2004.

הטור השמיני. – מסע היסטורי בעקבות הטורים האקטואליים של נתן אלתרמן, הוצאת הקיבוץ המאוחד, תל-אביב 2006.

בשער המדינה – מדינה נולדת בשערים של שישה שבועונים בשנת העצמאות הראשונה, תש"ח-תש"ט. קטלוג תערוכה בשם זה בבית בן-גוריון בתל-אביב, 2008.

רדיו חזק -  הסוד והקסם של גלי צה"ל, הוצאת אבן חושן, רעננה 2014

 ראשית "דבר" -  25 השנה הראשונות של העיתון הנפוץ והמשפיע ביותר ביישוב היהודי ובמדינת ישראל הצעירה, הוצאת הקיבוץ המאוחד, 2015

 

מאמרים בנושאי תקשורת

"חובתנו להעיר ולעורר ולהודיע , כי כל משא הד"ר הירצל אך משחק הוא" – הרצל ואמצעי התקשורת היהודיים, מעריב, 20 בספטמבר 1977.

 "מאת כתבנו בירושלים ובפתח-תקוה" – יהושע שטמפר כותב לג'ואיש כרוניקל, קתדרה, 9, יד יצחק בן-צבי, ירושלים 1978, עמ' 126-96.

 "זכרונות ההווה", שבוע של איש תקשורת (מרדכי נאור, מפקד גלי צה"ל), אותות, פברואר 1978.

 "ימים טובים, ימים קשים, אך אף לא יום רע" – שבוע של אדם אחד (מרדכי נאור, מפקד גלי צה"ל), הארץ, 30 ביוני 1978.

"המודעות הצנועות של מאי 1954", אותות, אפריל 1979.

 "'אשנב' – עיתון המחתרת הנפוץ ביותר", קשר, 1, אוניברסיטת תל-אביב 1987, עמ' 82-73.

"פרקים בקורות ההתארגנות העיתונאית בארץ-ישראל", קשר, 2, אוניברסיטת תל-אביב 1987, עמ' 50-40.

"הרצל ואמצעי התקשורת", קשר, 3, אוניברסיטת תל-אביב 1988, עמ' 38-32.

"השנים הראשונות של עיתון 'הארץ'", קשר, 5, המכון לחקר העיתונות היהודית, אוניברסיטת תל-אביב, 1989, עמ' 86-78.

"מאת סופרנו המיוחד ש. פרס, או: שמונה (עיתונים) בעקבות (קונגרס) אחד", קשר, 6, אוניברסיטת תל-אביב 1989, עמ' 87-81.

 "עיתונות המחתרת בארץ-ישראל", קשר, 9, אוניברסיטת תל-אביב 1991, עמ' 31-22.

"צחוק, צחוק, - ברצינות" – לתולדותיה של עיתונות ההומור והסאטירה בארץ, קשר, 11, אוניברסיטת תל-אביב 1992, עמ' 106-85.

"דה פלסטיין ניוז – העיתון שהיה אביו-מולידו של 'הארץ'", קשר, 14, אוניברסיטת תל-אביב 1993, עמ' 87-80.

"מייבאים עורך ל'דבר' – פרשייה עלומה בקורות העיתונות בארץ", קשר, 14, אוניברסיטת תל-אביב 1993, עמ' 124-119.

"'הדור' – לבטיו של עיתון מפלגתי", קשר, 13, אוניברסיטת תל-אביב 1993, עמ' 115-102.

"מן העיתון אל השיר" – לנסיבות כתיבתו של השיר "מגש הכסף" של נ. אלתרמן, קשר, 15, אוניברסיטת תל-אביב 1994, עמ' 79-72.

 "מו"ל מגויס – י"ל גולדברג", קשר, 16, אוניברסיטת תל-אביב 1994, עמ' 105-97.

 "'דבר" (1996-1925) – עשרה 'אבות מייסדים'". קשר, 20, אוניברסיטת תל-אביב, 1996, עמ' 32-21.

 "העיתונות בשנות החמישים". העשור הראשון – תש"ח-תשי"ח, יד יצחק בן-צבי, ירושלים 1997, עמ' 226-215.

 "סיפורת סנסציונית בעיתונות הערב בשנות ה-40", קשר, 22, אוניברסיטת תל-אביב 1997, עמ' 115-109.

"העיתונות בשנות המדינה הראשונות". קשר, 23, אוניברסיטת תל-אביב 1998, עמ' 87-80.

 "תקשורת בחאקי" קשר, 25, אוניברסיטת תל-אביב, 1999, עמ' 62-52.

 "התקשורת". העשור השני, תשי"ח-תשכ"ח. יד יצחק בן-צבי, ירושלים 2000, עמ' 60-47.

"'הבוקר' – עתון המרכז והחוגים האזרחיים". קשר, 29, אוניברסיטת תל-אביב, 2001, עמ' 55-44.

 "כתבת השטח הראשונה" – ברכה חבס. קשר, 30, אוניברסיטת תל-אביב, 2001, עמ' 108-100.

 "המשורר והשואה" – עיון בשירי שואה וגבורה ב"רגעים" ו"הטור השביעי" לנתן אלתרמן. העיתונות היהודית בארץ-ישראל נוכח השואה (עורכים: דינה פורת ומרדכי נאור), תל-אביב 2002, עמ' 265-247.

 "העיתונות היהודית בארץ ישראל בתקופת מלחמת-העולם השנייה". העיתונות היהודית בארץ ישראל נוכח השואה (עורכים: דינה פורת ומרדכי נאור), תל-אביב 2002, עמ' 11-23.

"תרומתה של התקשורת העוינת" – כיצד סייעה העיתונות היהודית בעולם להצלת היישוב ב-1917. וזאת ליהודה – מחקרים בתולדות ארץ-ישראל ויישובה (עורכים: יהושע בן-אריה ואלחנן ריינר). יד יצחק בן-צבי, ירושלים 2003, עמ' 587-573.

 "הפוטש' הגדול" – מלחמת "ידיעות אחרונות" – "מעריב": ההתחלה. קשר, 33, אוניברסיטת תל-אביב, 2003, עמ' 15-3.

 "'הלבנון' ו'חבצלת' – שני החלוצים הראשונים של העיתונות בארץ-ישראל, רבותי, העיתונות, תל אביב 2004, עמ' 24-15.

 "העיתון היומי הראשון והעיתונאי הראשון", רבותי העיתונות, תל-אביב 2004, עמ' 32-25.

 "'רימון' נגד 'העולם הזה'", רבותי, העיתונות, תל-אביב 2004,, עמ' 167-158.

 "רחוב ללא מוצא" – עלייתה ונפילתה של רשת המקומונים "רחוב ראשי, רבותי, העיתונות, עמ' 178-168. 

 "'חדשות' – סופו של מס' 3", רבותי, העיתונות, תל-אביב 2004, עמ' 192-179.

 "ייחודו של 'עיתון מיוחד'", רבותי, העיתונות, תל-אביב 2004, עמ' 315-305.

 "שבע מאות הטורים של 'הטור השביעי'", דבר - גיליון מיוחד, 24 בספטמבר 2004

 "התקשורת בעשור השלישי", העשור השלישי – תשכ"ח – תשל"ח, יד יצחק בן-צבי, ירושלים 2008 (עורכים: צבי צמרת וחנה יבלונקה), עמ' 415-402.

 "אלתרמן, בן-גוריון ופוליטיקאים אחרים", חיל ברוח – מוגש לחיים ישראלי בהגיעו לגבורות, משרד הביטחון – ההוצאה לאור, תל אביב 2009, עמ' 89-70.

 "מה נתן יונתן לאלתרמן", מוסף "הארץ", 13 באוגוסט 2010

  "הרצל כיחצ"ן", קשר מס' 40, 2010 

 "קשר" - ההתחלה: 25 שנה לכתב העת,   2012-1987

 השנים הראשונות של קשר, מתוך קשר, גל' 50, סתיו 2017

 100 שנה לעיתון "הארץ" - מוסף "הארץ" 21/06/2019

 

"פרס סוקולוב", 2002, לאחר 45 שנים של פעילות תקשורתית.