ד"ר מרדכי נאור - סופר וחוקר תולדות ארץ ישראל

גרסה להדפסה
עצרת האחד במאי - שירת האינטרנציונל


[מתוך אתר תנועת העבודה באינטרנט, 2007]

השיר במקורו נכתב על-ידי הפועל והמהפכן א'זן פוטייה (Pottier) בפאריז, ב-1871. פרסומו הגדול בא לו רק 17 שנים לאחר מכן, כשחבר מקהלת פועלים בעיר ליל, לילואה פייר דגייטר (Degeyter) חיבר לו לחן, שהתפשט במהירות בעשרות ארצות.
ה"אינטרנציונל" נתקבל כהמנון של תנועות ומפלגות קומוניסטיות וסוציאליסטיות, כדוגמת ההסתדרות ומפלגות הפועלים שלנו. שנים ארוכות הוא גם היה המנון ברית המועצות.