ד"ר מרדכי נאור - סופר וחוקר תולדות ארץ ישראל

פרקים בקורות הארץ


מידע חשוב, מושגים, הסברים ושאלות, שלעתים לא היה לכם לאן להפנותן.

למשל, חמישה ערכים מתוך ספרי לקסיקון ישראל, שהופיע לקראת אירועי 60 שנה למדינה (משרד הביטחון – ההוצאה לאור, 2008), וערכים על תולדות הארץ שחוברו על-ידי בשנת 2007, בליווי איורים, מתוך אתר תנועת העבודה באינטרנט.

בחלקו האחרון של המדור מופיעים ארבעה פרקים העוסקים כולם בהעפלה:  ספרים  וחוברות שחיברתי, פרקים בספרים נוספים, תוכניות רדיו בהשתתפותי בנושאי ההעפלה וחומר ספרותי שכתבתי בתחום האמור. 

 הכרזת העצמאות
מתוך לקסיקון ישראל, משרד הביטחון – ההוצאה לאור, 2008

מבקר המדינה
מתוך לקסיקון ישראל, משרד הביטחון – ההוצאה לאור, 2008

מדד המחירים לצרכן
מתוך לקסיקון ישראל, משרד הביטחון – ההוצאה לאור, 2008

פלישת צבאות ערב, 1948
מתוך לקסיקון ישראל, משרד הביטחון – ההוצאה לאור, 2008

פסטיבל הזמר והפזמון
מתוך לקסיקון ישראל, משרד הביטחון – ההוצאה לאור, 2008

אחד במאי
מתוך אתר תנועת העבודה באינטרנט, 2007

"דבר"
מתוך אתר תנועת העבודה באינטרנט, 2007

דגלים וסמלים
מתוך אתר תנועת העבודה באינטרנט, 2007

המנונים
מתוך אתר תנועת העבודה באינטרנט, 2007

עצרת האחד במאי - שירת האינטרנציונל
מתוך אתר תנועת העבודה באינטרנט, 2007

החולצה הכחולה
מתוך אתר תנועת העבודה באינטרנט, 2007

סיסמאות
מתוך אתר תנועת העבודה באינטרנט, 2007

פנקס חבר
מתוך אתר תנועת העבודה באינטרנט, 2007

בדרכי ההעפלה - ספרים וחוברות

בדרכי ההעפלה - פרקים בספרים ומאמרים

בדרכי ההעפלה - חומר ספרותי

בדרכי ההעפלה - תוכניות רדיו