ד"ר מרדכי נאור - סופר וחוקר תולדות ארץ ישראל

גרסה להדפסה
ספרים נשכחים


במדור זה יובאו מדי פעם ספרים ופרסומים שלא שפר גורלם: הם ראו אור, זכו להתייחסות כזו או אחרת, ונעלמו מן המדפים. לעיתים אפשר למצאם בספריות או בחנויות לספרים ישנים.


עוד ב"ספרים נשכחים"

קראו לה "סלע"
זה לא היה בדיוק ספר, אלא סיפור בהמשכים. הנה הוא כולו:
גשר חי 17 המדרגות

 שני פרקיו הראשונים של הספר "17 המדרגות" בהוצאת "יבנה", ספר שלא זכה לפרסום של ממש ונעלם עד מהרה.