ד"ר מרדכי נאור - סופר וחוקר תולדות ארץ ישראל

גרסה להדפסה
מאמרים


עשרות רבות של מאמרים – תחילה מתוך ספרים וכתבי עת ולאחר מכן מתוך עיתונים – המכסים תחומים שונים של החיים בארץ-ישראל, בישראל ובעולם היהודי.
בהמשך – רשימות קצרות והפנייה לאתרי אינטרנט בהם מופיעים מאמרים ורשימות שלא ראו אור בדפוס.
סדר המאמרים – כרונולוגי.
 
 
מאמרים בספרים וכתבי-עת
 
"מאת כתבנו בירושלים ובפתח-תקוה" – יהושע שטמפר כותב לג'ואיש כרוניקל, קתדרה, 9, יד יצחק בן-צבי, ירושלים 1978, עמ' 70-94. 
"פעילותו של ציר ארצות הברית בקושטא, אוסקר ס. שטראוס, למען העלייה לארץ-ישראל", קתדרה, 18, יד יצחק בן-צבי, ירושלים 1981, עמ' 156-130. 
 
"מי היו 66 מייסדי תל-אביב?" תל-אביב בראשיתה, יד יצחק בן-צבי, ירושלים 1984,
עמ' 31-5. (יחד עם עמית לוינסון). 
 
"'השומר – המיתוס נולד כבר בעלייה השנייה", העלייה השנייה, 1914-1903, יד יצחק בן-צבי, ירושלים 1984, עמ' 119-111. 
 
"אור חדש על התיישבות האמריקאים ביפו", ספר זאב וילנאי, הוצאת אריאל, ירושלים 1984, עמ' 350-343.
 
"משבר הבנקים – 1935", רבעון לכלכלה, 125, הוצאת עם עובד, תל-אביב 1985,
עמ' 179-172.
 
"קונצ'רטו לצינור מס' 1", יישוב הנגב, 1960-1900, יד יצחק בן-צבי, ירושלים 1985, עמ' 80-74.
 
"שנות המדבר של מאיר דיזנגוף", ישראל – עם וארץ,  ב-ג, מוזיאון הארץ, תל-אביב 1986, עמ' 303-293.
 
"אסירי ציון מכפר-סבא, 1934" – המאבק על עבודה עברית, קתדרה, 39, יד יצחק בן-צבי, ירושלים 1986, עמ' 161-141. 
 
"ועדת הסוכנות 1927/28 – לתולדותיו של מהפך ציוני", הציונות, י"א, המכון לחקר הציונות, אוניברסיטת תל-אביב, 1986, עמ' 224-193.
 
Edmond de Rothchild and Zionism, Studies in Zionism, Tel Aviv University, vol. 7, no.2, 1986, pp. 185-197
 
"היישוב היהודי בשנים 1939-1936", סקירה חודשית, 7, ספטמבר 1986, עמ' 43-32.
 
"גוש עציון במצור ובקרב", גוש עציון מראשיתו עד ימינו, יד יצחק בן-צבי, ירושלים 1986, עמ' 150-123.
 
"הצנע", עולים ומעברות, 1952-1948, הוצאת יד יצחק בן-צבי, ירושלים 1986,עמ' 110-97.
 
"השוחים נגד הזרם – אירוע חריג בקורות זרם העובדים", דור לדור (קבצים לחקר ולתיעוד תולדות החינוך היהודי בישראל ובתפוצות), ג', אוניברסיטת תל אביב 1986, עמ' 68-59.
 
"בן-גוריון והמחזה 'בערבות הנגב'", קתדרה, 43, יד יצחק בן-צבי, ירושלים 1987, עמ' 124-115.
 
"'אשנב' – עיתון המחתרת הנפוץ ביותר", קשר, 1, אוניברסיטת תל-אביב 1987, עמ'  82-73.
 
"שיקום הרובע היהודי", בתוך: הרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים, מוסד ביאליק, ירושלים 1987, עמ' 463-278.
 
"היישוב היהודי בשנת 1936", ימי חומה ומגדל, יד יצחק בן-צבי, ירושלים 1987, עמ' 12-3.
 
"חניתה - ההיאחזות הראשונה בארץ", ימי חומה ומגדל, יד יצחק בן-צבי, ירושלים 1987, עמ' 82-73.
 
"פרקים בקורות ההתארגנות העיתונאית בארץ-ישראל", קשר, 2, אוניברסיטת תל-אביב 1987, עמ' 50-40.
 
"עבודת האדמה בתקופת היישוב", זמנים, 25, אוניברסיטת תל-אביב 1987, עמ' 101-97.
 
"פרנץ אופנהיימר ויחסיו עם ארץ-ישראל", יהדות זמננו, 4-3, המכון ליהדות זמננו, האוניברסיטה העברית, ירושלים 1988, עמ' 156-137.
 
"הרצל ואמצעי התקשורת", קשר, 3, אוניברסיטת תל-אביב 1988, עמ' 38-32.
 
"העלייה הגדולה, 1951-1948", מטוב טבריה, אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן 1988, עמ' 62-56.
 
"מאה שנה לפולמוס השמיטה", סקירה חודשית, 12, תל-אביב 1988, עמ' 40-34.
 
"ארבעה שבועות בדרך הקוצים" – בן-גוריון בחודש הפלישה, שנה ראשונה לעצמאות, 1949-1948, יד יצחק בן-צבי, ירושלים 1988, עמ' 26-17.
 
"השנים הראשונות של עיתון 'הארץ'", קשר, 5,אוניברסיטת תל-אביב, 1989, עמ'     86-78.
 
"חיפה והמאבק", חיפה בהתפתתחותה, 1948-1918, יד יצחק בן-צבי, ירושלים 1989, עמ' 194-184.
 
"התנועה המאוחדת", תנועות הנוער, 1960-1920, יד יצחק בן-צבי, ירושלים 1989, עמ' 104-92.
 
"להיות חבר תנועה, 1955-1947", תנועות הנוער, 1960-1920, יד יצחק בן-צבי, 1989, עמ' 245-237.
 
"מאת סופרנו המיוחד ש. פרס, או: שמונה (עיתונים) בעקבות (קונגרס) אחד", קשר, 6, אוניברסיטת תל-אביב 1989, עמ' 87-81.
 
"סוגיית הקרקע הלאומית במסקנות ועדת הסוכנות – 1928", גאולת הקרקע בארץ-ישראל – רעיון ומעשה (עורכת: רות קרק), יד יצחק בן-צבי, ירושלים 1990, עמ'   217-209.
 
"עיתונות המחתרת בארץ-ישראל", קשר, 9, אוניברסיטת תל-אביב 1991, עמ' 31-22.
 
"ההעפלה מגבול הצפון", אצבע הגליל, 1967-1900, יד יצחק בן-צבי, ירושלים 1991, עמ' 152-144.
 
"קרב תל-חי", אצבע הגליל, 1967-1900, יד יצחק בן-צבי, ירושלים 1991, עמ' 89-80.
 
"צחוק, צחוק, - ברצינות" – לתולדותיה של עיתונות ההומור והסאטירה בארץ, קשר, 11, אוניברסיטת תל-אביב 1992, עמ' 106-85.
 
"דוד בן-גוריון וירושלים – אביב-קיץ 1948", מחקרי חג, 4, מכללת בית ברל 1992, עמ' 119-112.
 
"'הדור' – לבטיו של עיתון מפלגתי", קשר, 13, אוניברסיטת תל-אביב 1993, עמ' 115-102.
 
"החיים והספר – לכתוב ביוגרפיות לנוער", באמת?!, מכללת בית ברל 1993, עמ' 100-95.
 
"עמק יזרעאל – ערש הקיבוצים", עמק יזרעאל, 1967-1900, יד יצחק בן-צבי, ירושלים 1993, עמ' 71-54.
 
"דה פלסטיין ניוז – העיתון שהיה אביו-מולידו של 'הארץ'", קשר, 14, אוניברסיטת תל-אביב 1993, עמ' 87-80.
 
"מייבאים עורך ל'דבר' – פרשייה עלומה בקורות העיתונות בארץ", קשר, 14, אוניברסיטת תל-אביב 1993, עמ' 124-119.
 
"מן העיתון אל השיר" – לנסיבות כתיבתו של השיר "מגש הכסף" של נ. אלתרמן, קשר, 15, אוניברסיטת תל-אביב 1994, עמ' 79-72.
 
"ממושבה לעיר – כיצד הפכה 'אם המושבות' פתח-תקווה לעיר", אריאל, 101-100, ירושלים 1994, עמ' 87-81.
 
"מו"ל מגויס – י"ל גולדברג", קשר, 16, אוניברסיטת תל-אביב 1994, עמ' 105-97.
 
"טירונות על הגבול" - ירושלים החצויה, 1967-1948 (עורך: אבי בראלי) הוצאת יד יצחק בן-צבי, ירושלים 1994, עמ' 290-282.
 
"ניסיונות להתיישבות ולרכישת אדמות בעבר הירדן בשנות ה-30", אריאל, 108-107, ירושלים 1995, עמ' 168-163.
 
"הנהגה במעצר 130 הימים של משה שרתוק וחבריו במחנה המעצר בלטרון", מהרצל עד בן-גוריון. משרד הביטחון ההוצאה לאור, תל אביב 1996, עמ' 115-89.
 
"ביוגראפיות לנוער בחיל וברוח". עיונים בספרות ילדים, 8, ירושלים 1996, עמ'     24-18.
 
"'דבר" (1996-1925) עשרה 'אבות מייסדים'". קשר, 20, אוניברסיטת תל-אביב, 1996, עמ' 32-21.
 
"העיתונות בשנות החמישים". העשור הראשון תש"ח-תשי"ח, יד יצחק בן-צבי, ירושלים 1997, עמ' 226-215.
 
"סיפורת סנסציונית בעיתונות הערב בשנות ה-40", קשר, 22, אוניברסיטת תל-אביב 1997, עמ' 115-109.
 
"העיתונות בשנות המדינה הראשונות". קשר, 23, אוניברסיטת תל-אביב 1998, עמ'  87-80.
 
"משפט בן-גוריון 'קול העם'". קשר, 24, אוניברסיטת תל-אביב 1998, עמ' 47-34.
 
"תקשורת בחאקי". קשר, 25, אוניברסיטת תל-אביב, 1999, עמ' 62-52.
 
"דת ומדינה בימי המדינה הראשונים". יד ליאיר ארץ-ישראל: עיונים בטבע, בסביבה ובידיעת הארץ, לזכרו של יאיר בשן, תל-אביב 1999, עמ' 280-273.
 
"התקשורת". העשור השני, תשי"ח-תשכ"ח. יד יצחק בן-צבי, ירושלים 2000, עמ' 60-47.
 
"המעפילים לקפריסין" פרשה עלומה בקורות ההעפלה (גירוש ארץ-ישראליים לקפריסין). אריאל  144-143, ירושלים 2001, עמ' 41-34.
 
"'הבוקר' עתון המרכז והחוגים האזרחיים". קשר, 29, אוניברסיטת תל-אביב, 2001, עמ' 55-44. 
 
"כתבת השטח הראשונה" – ברכה חבס. קשר, 30, אוניברסיטת תל-אביב, 2001, עמ' 108-100.
 
"המשורר והשואה" – עיון בשירי שואה וגבורה ב"רגעים" ו"הטור השביעי" לנתן אלתרמן. העיתונות היהודית בארץ-ישראל נוכח השואה (עורכים: דינה פורת ומרדכי נאור), משרד הביטחון – ההוצאה לאור, תל-אביב 2002, עמ' 265-247.
 
"ה'הגנה' – ממחתרת עממית לצבא סדיר", כיוונים חדשים, 6, ירושלים, 2002, עמ' 170-150.
 
"היישוב במלחמת העולם הראשונה". תולדות היישוב היהודי בארץ-ישראל מאז העלייה הראשונה. התקופה העות'מאנית – חלק שני (עורך: משה ליסק). הוצאת האקדמיה הישראלית למדעים ומוסד ביאליק, ירושלים 2002, עמ' 479-457.
(יחד עם דן גלעדי).
 
"משחקי רחובות", 1914-1908. תרבות הגוף והספורט בישראל במאה העשרים (עורכים: חיים קאופמן וחגי חריף), יד יצחק בן-צבי, ירושלים 2002, עמ' 88-81.
 
"תרומתה של התקשורת העוינת" – כיצד סייעה העיתונות היהודית בעולם להצלת היישוב ב-1917. וזאת ליהודה – מחקרים בתולדות ארץ-ישראל ויישובה (עורכים: יהושע בן-אריה ואלחנן ריינר). יד יצחק בן-צבי, ירושלים 2003, עמ' 587-573.
 
"הפוטש' הגדול" – מלחמת "ידיעות אחרונות – "מעריב": ההתחלה. קשר, 33, אוניברסיטת תל-אביב, 2003, עמ' 15-3.
 
"'הלבנון' ו'חבצלת' – שני החלוצים הראשונים של העיתונות בארץ-ישראל, רבותי, העיתונות, משרד הביטחון – ההוצאה לאור, תל אביב 2004, עמ' 24-15.
 
"העיתון היומי הראשון והעיתונאי הראשון", רבותי העיתונות, משרד הביטחון – ההוצאה לאור,  תל-אביב 2004, עמ' .32-25.
 
"'רימון' נגד 'העולם הזה'", רבותי, העיתונות, משר הביטחון – ההוצאה לאור, תל-אביב 2004,, עמ' 167-158.
 
"רחוב ללא מוצא" – עלייתה ונפילתה של רשת המקומונים "רחוב ראשי", רבותי, העיתונות, משרד הביטחון – ההוצאה לאור, תל אביב 2004ף עמ' 178-168.
 
"'חדשות' – סופו של מס' 3", רבותי, העיתונות, משרד הביטחון – ההוצאה לאור, תל-אביב 2004,עמ' 192-179.
 
"ייחודו של 'עיתון מיוחד'", רבותי, העיתונות", משרד הביטחון – ההוצאה לאור, תל-אביב 2004, עמ' 315-305.
 
"85 שנה לגדוד העבודה". אריאל, 174, ירושלים 2006, עמ' 56-49.
 
"התקשורת בעשור השלישי", העשור השלישי – תשכ"ח – תשל"ח, יד יצחק בן-צבי, ירושלים 2008 (עורכים: צבי צמרת וחנה יבלונקה), עמ' 415-402.
 
"שלום: חבר, עיתונאי, מורה" – לזכרו של שלום רוזנפלד, קשר, 37, אוניברסיטת תל-אביב, 2008, עמ' 8-5.
 
"הגח"ל, 1949-1948", אנחנו פה! – ניצולי שואה במדינת ישראל (עורכים: בלה גוטרמן, חנה יבלונקה ואבנר שלו), הוצאת יד ושם, ירושלים, תשס"ח, עמ' 127-123.
 
"אלתרמן, בן-גוריון ופוליטיקאים אחרים", חיל ברוח – מוגש לחיים ישראלי בהגיעו לגבורות, משרד הביטחון – ההוצאה לאור, תל אביב 2009, עמ' 89-70.
 
"אלתרמן והבריטים", והאנגלי אז בארץ – עיונים בפן הביטחוני של תקופת המנדט הבריטי בארץ-ישראל (עורך: ניר מן), מרכז ישראל גלילי, אפעל, והוצאת כרמל, ירושלים, 2009, עמ' 218-187.
 
"הארץ" עובד לתל-אביב, "קשר" 39, סתיו 2009, עמ' 81-75.
 
"אלתרמן והמושבות" - מפתח תקווה עד חדרה - "הח'אן", אסופה לחקר חדרה והמושבות, מס' 4, 2010,
עמ' 204-191.
 
"ספר האורחים של חצר תל-חי (1924-1928)" - הגליל וצפון הארץ - מבחר מאמרים בידיעת ארץ-ישראל, מוגשים למיכה (מייק) לבנה, אריאל 196-195, 2011, עמ' 143-135.
 
 
" 'בני בנימין' בהרצליה - מעימות להשלמה" - מצפת לירושלים - ספר שושנה הלוי.
 
ריכרד קאופמן והתכנון המרובע של הרצליה - אתרים - המגאזין, מס' 1, נובמבר 2011 עמ' 65-57
 
שימור המורשת הציונית -  אתרים - המגאזין, מס' 1, נובמבר עמ' 115 -118
 
גירוש תל-אביב ב-1917 - מתוך הספר "101 שנים לתל אביב", הוצאת "אריאל" (190-189) ירושלים 2012, עמ' 159-149
 
נבחרי העם בתל אביב - מתוך הספר "101 שנים לתל אביב", הוצאת "אריאל" (190-189) ירושלים 2012, עמ' 54-47
 
 
פוליטיקה ואקטואליה בשירי הזמר של אלתרמן - מתוך הספר "בקורת ופרשנות - הזמר העברי", הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, 2012, כרך 44
 
אב"א אחימאיר בעיתונות הפועלית - מתוך הקובץ "אב"א אחימאיר והציונות המהפכנית", הוצאת מכון ז'בוטיסקי ו"בית אבא", תל-אביב 2012
 
כוכבים ופסים בארץ ישראל - קורותיהן של שלוש מושבות אמריקאיות, בתוך "חלומות ודיפלומטיה בארץ הקודש", ירושלים 2013
 
 
ניסוח דיפלומטי- יצירותיהם הספרותיות של הדיפלומטים האמריקאים במזרח, בתוך "חלומות ודיפלומטיה בארץ הקודש", ירושלים 2013
 
 
 
שיר "מגוייס" של קדיה מולודובסקי   - "מאזניים", כרך פ"ח , גיליון 6, דצמבר 2014, עמ' 52-50 
 
רופאים  וחולים בירושלים של פעם  - דיווחים רפואיים בעיתונות המאה ה-19 וראשית המאה העשרים.  מתוך: ירושלים: גיליון רפואי - דברי ימי העיר בראשי הרפואה והאמונה. עורכות: נירית שלו-כליפא ואילת ליבר. הוצאת יד יצחק בן-צבי ומגדל דוד - המוזיאון לתולדות ירושלים, ירושלים תשע"ה, עמ' 111-117
חבר ילדות  -- בתוך קטלוג התערוכה "דבר לילדים - לגדל קורא חשוב", מוזיאון נחום גוטמן, נווה-צדק, תל אביב, סתיו 2015. אוצרת: מוניקה לביא.    
   
בר כוכבא או בר כוזיבא?  -- מאמר מתוך הקטלוג של התערוכה "בר-כוכבא"   במוזיאון ארץ-ישראל בתל-אביב, פברואר 2016
   
Bar-Kokhba or Bar-Kosiva?  -- Bar-Kokhba Exhibition, Eretz-Israel Museum, February 2016
 
 חוטים של אש - חברת החשמל במלחמת העצמאות" פרק בספר "כלכלה במלחמה" - עורכים מרדכי בר-און, יצחק גרינברג ומאיר חזן. הוצאת יד יצחק בן צבי ואוניברסיטת תל אביב, 2017
   
 המצוי והחסר ב"סריקת המערכות" של המו"לות הישראלית - על ספרו של מוטי נייגר, קתרזיס 28, דצמבר 2017
 
 

המאמר נכלל בספר ,הצחוק",  בעריכת אריה סובר, הוצאת כרמל ירושלים, 2018, עמ' 282-263.  

 

Introduction to the book "HABRICHA", by Ruth Kritchman and Miri Nehari, 2020  

 הרצל כבמאי, כמפיק וכיחצ"ן - "במה", כתב עת לתיאטרון, חוברת 287 2022

 
 
 
 
מאמרים בעיתונות
 
 "גילויים על פרשת אוגנדה, 1903", הארץ, גיליון יום העצמאות תשל"ג, 6 במאי 1973.
התמיכה בארץ-ישראל בתוכנית אוגנדה.
 
"ההתערבות האמריקאית הראשונה", מעריב, 14 בספטמבר 1975.
מלחים אמריקאים מפגינים נוכחות ביפו וירושלים, ובדרך ביניהן, בתגובה על פגיעה באזרחים אמריקאים ביפו ב-1858.
 
"אניית הבכורה של המנדט", עתמול, גל' 6, מרס 1976.
"רוסלאן", שכונתה "המייפלאואר הארצישראלית", הגיעה בשלהי 1919.
 
"הרכבת הימית שהצילה את היישוב בארץ במלחמת-העולם הראשונה", מעריב, 14 באפריל 1976.
על ספינות המלחמה האמריקאיות שהביאו ליישוב הרעב והסובל מזון וכסף.
 
"'רשומון' בגיברלטר", מעריב, 20 באפריל 1976.
פרשה עלומה: איך טרפד ד"ר וייצמן, בשירות הבריטים, את שליחותו של השגריר האמריקאי לשעבר באיסטנבול, הנרי מורגנטאו, לתורכיה, כדי להוציאה מהמלחמה בשנת 1917.
 
"הפרק הצפתי בחיי קיצ'נר", מעריב, 3 ביוני 1976
פרשייה עלומה מחיי מי שיהיה בעתיד גנרל נודע ושר המלחמה הבריטי.
 
"מי היא רבקה של אייבנהו?" עתמול, גל' 8, יולי 1976.
תשובה לסוגייה ספרותית.
 
"דון פסיפיקו והאריה הבריטי", מעריב, 23 ביולי 1976.
פרשיה עלומה מראשית המאה ה-19, בה היה מעורב יהודי מיוון.
 
"המוסלמים מתנכלים ליהודים בירושלים בכל הזדמנות" (1876)", מעריב, 3 באוקטובר 1976.
תיאור החיים בארץ-ישראל ובירושלים 100 שנה בדיוק לפני פירסום הכתבה.
 
"דרכו הביטחונית של דוד בן-גוריון", ידיעות אחרונות, 11 באוקטובר 1976.
במלאות 90 שנה להולדתו.
 
"הצבא שבדרך", מעריב, 20 באפריל 1977.
הדיונים הראשונים של ה"הגנה" על הקמת צבא עברי בארץ-ישראל, 1937.
 
"קולונל, האם אתה מוכן להיות הרמטכ"ל של ארץ-ישראל?", עתמול, גל' 13, מאי 1977.
הרצל מציע את הרמטכ"לות של צבא המדינה היהודית לקולונל אוליבר גולדסמיד, קצין יהודי-אנגלי.
 
"הקונסול" (אלן אוטיס גלייזברוק), מעריב, 3 באוקטובר 1977.
סיפורו היוצא דופן של הקונסול האמריקאי בירושלים במלחמת העולם הראשונה, שסייע להצלת היישוב מגזרות התורכים.
 
"וינגייט מציע 'כוח מדברי' של ארץ-ישראליים", עתמול, גל' 16, נובמבר 1977.
בתחילת מלחמת-העולם השנייה.
 
"מאי 1948 בירושלים – בעיניים אמריקאיות", ידיעות אחרונות, 10 במאי 1978.
דיווחי הקונסול האמריקאי בירושלים לסטייט דפרטמנט על המצב בעיר, עם סיום המנדט הבריטי.
 
"'הקשר ההונגרי' של מייסדי פתח-תקווה", ידיעות אחרונות, 16 ביוני 1978.
שישה מתוך שמונת מייסדי פתח-תקווה היו עולים מהונגריה.
 
"אגדה ושמה זייד", סקירה חודשית, אוגוסט 1978.
על חייו ומותו של השומר האגדי אלכסנדר זייד.
 
"הסבתא של הכנסת", ידיעות אחרונות, 25 באוגוסט 1978.
על "הכנסיה הראשונה", התכנסות ראשונה של נציגי היישוב היהודי הקטן בזיכרון יעקב, אוגוסט 1903.
 
"קריניצי חולם על נמל", עתמול, גל' 21, ספטמבר 1978.
אברהם קריניצי, ראש העיר המיתולוגי של רמת-גן, תכנן להקים נמל על הירקון.
 
"המכונית הראשונה בארץ הקודש", ידיעות אחרונות, 1 באוקטובר 1978.
מכונית נהוגה בידי נהג אמריקאי מחוללת סנסציה בארץ-ישראל של 1908.
 
"הביקור הקיסרי שהסעיר את ארץ-ישראל", ידיעות אחרונות, 22 באוקטובר 1978.
ביקורו של קיסר גרמניה וילהלם השני, שבמהלכו נפגש אתו, תיאודור הרצל פעמיים, במלאות 80 שנה לביקור.
 
"מיינרצהגן – תיק אישי", במחנה, 15 בנובמבר 1978.
חשיפת התיק האישי של קולונל ריצ'רד מיינרצהגן, קצין מודיעין בריטי מהולל וחובב-ציון נודע.
 
"מי ירדן בחביות", ידיעות אחרונות, 2 בפברואר 1979.
מיזם כלכלי לייצוא "מים קדושים" מהירדן לאמריקה בשנת 1906.
 
"'הקבלן האמריקאי' של תל-אביב", עתמול, 24, מרס 1979.
שמואל (סם) וילסון, קבלן מארצות הברית שהרבה לבנות בתל-אביב בשנותיה הראשונות.
 
"פתרון הבעיה הפלשתינאית של הרברט הובר", ידיעות אחרונות, 11 באפריל 1979.
נשיא ארה"ב בשנים 1933-1929 ניסה לאחר פרישתו לפתור את הסכסוך היהודי-ערבי באמצעות טרנספר של הערבים מארץ-ישראל לעיראק.
 
"'דפי זהב' מודל 1921", ידיעות אחרונות, 20 באפריל 1979.
המדריך המסווג הראשון בארץ-ישראל.
 
"המודעות הצנועות של מאי 1954", אותות, אפריל 1979.
הפרסומת בעיתונות הישראלית באביב 1954.
 
"מעשי לינץ' בארץ-ישראל", במחנה, גיליון יום העצמאות תשל"ט, מאי 1979.
על משלחת הסקר בראשות קצין חיל הים האמריקאי ויליאם פרנסיס לינץ' לאורך הירדן ובים המלח בשנת 1848.
 
"מדינה בעבור מכונת כתיבה", ידיעות אחרונות, 17 ביולי 1979.
הרצל ניסה לרכוש את לבו של הסולטאן הטורקי באמצעות שי מיוחד – מכונת כתיבה ראשונה בעולם באותיות ערביות.
 
"פלשתינה מעבר לאוקיינוס", עתמול, 33, ספטמבר 1979.
על מושבות חקלאיות יהודיות שקמו בארצות הברית במקביל להקמת מושבות העלייה הראשונה בארץ-ישראל.
 
"היום בו נפלה תל-חי", במחנה, 22 בפברואר 1980.
במלאות שישים שנה לקרב.
 
"טיטו – כפי שהכרתיו", במחנה, 22 בפברואר 1980.
סיפורו של הצנחן פרץ רוזנברג, שהיה קשרו האישי של טיטו בעת מלה"ע ה-2.
 
"כוכבים ופסים בארץ-ישראל", במחנה, 3 בספטמבר 1980. על ההתיישבות האמריקאית בארץ
במאה ה-19 (חלק א').
 
"כישלון מושבת אדמס", במחנה, 24 בספטמבר 1980, חלק ב' בסידרה על ההתיישבות האמריקאית
בארץ-ישראל.
 
"משפחת ספאפורד עולה לירושלים", במחנה, 5 בנובמבר 1980, על הקמת ה"אמריקן קולוני"
בירושלים. כתבה שלישית ואחרונה בסידרה.
 
"ראשיתו של החינוך העברי בארץ", סקירה חודשית, נובמבר 1980.
 
"המטמון של מַטסון", עתמול, 42, מרס 1982.
סיפורו של אוצר התמונות הענק של "המושבה האמריקאית" בירושלים, המצוי בספריית הקונגרס בוושינגטון.
 
"הבחירות הראשונות לעיריית תל-אביב", במחנה, 23 באוקטובר 1983.
בחירות כלליות ראשונות בתל-אביב נערכו בינואר 1924.
 
"איש המים", עתמול, 58, דצמבר 1984.
חייו ופועלו בנושאי מים של שמחה בלאס.
 
"האיש שלא רצה להיות שר", הארץ, 15 באוגוסט 1985.
על כניסתו של פנחס ספיר לתפקיד שר, ב-1955.
 
"פנחס ספיר – הדחפור של מלחמת העצמאות", מערכות, 299, ספטמבר 1985.
"הפריצה הגדולה" של פנחס קוזלובסקי (ספיר) בתקופת מלחמת העצמאות.
 
"'מלחמת הא"י' של הרדיו הארצישראלי", עתמול, 63, אוקטובר 1985.
מאבקו של היישוב להזכיר את שם ארץ-ישראל בשם הרדיו המנדטורי, עם פתיחת שידוריו ב-1936.
 
"המלחמה על הדגל", עתמול, 71, יוני 1987
מאבקם הממושך של החיילים היהודים בצבא הבריטי להנפת הדגל הלאומי.
 
"הדו"ח שנדחה", עתמול, 74, דצמבר 1987.
על הדראמה סביב דו"ח "ועדת המומחים" הציונית בשנים 1927/28.
 
"היהלום שבכתר", תל-אביב והגימנסיה (עורכת: גילה אוריאל), תל-אביב 1987.
מקומה של גימנסיה הרצליה בראשית ימי תל-אביב.
 
"נערים בצבא", עתמול, 79, יוני.1988
גיוס ילידי 1931, בני ה-17, לצה"ל ב-1948.
 
"הנוקמים", במחנה, 22 ביוני 1988.
סיפורה של קבוצה סודית מבין חיילי הבריגדה שפעלה לחיסול נאצים לאחר תום מלחמת העולם השנייה.
 
"כמו לוס אנג'לס, אבל בלי סינימה", עתמול, 84, אפריל 1989.
עדותו של ישראל רוקח, ראש עיריית תל-אביב בפני ועדת פיל ב-1937.
 
"וייצמן בוחר ברחובות", עתמול, 89, פברואר 1990.
מה הביא את ד"ר וייצמן להקים את ביתו המפואר במושבה רחובות?
 
"בעגלה על פני תהום", דבר, 9 באפריל 1990.
על "מסע הרבנים" ב-1913, בראשות הרב קוק, לקירוב לבבות בין היישוב החדש ליישוב הישן.
 
"חמישה רבנים יצאו לדרך",, עתמול, 94, דצמבר 1990.
על "מסע הרבנים" הנ"ל.
 
ניצני ההגנה ביישוב בראשית המאה", דפי אלעזר, 13, 1990.
תעתיק של הרצאה ביום עיון לזכרו של רא"ל דוד אלעזר, שנערכה במסגרת אירועי 70 שנה ל"הגנה", 8 במאי 1990.
 
"דו"ח המבקר", עתמול, 97, יוני 1991
על דו"ח פרופ' פרנץ אופנהיימר על מצב ההתיישבות בארץ, 1926.
 
"סייפנים בנגב", עתמול, 100, דצמבר 1991.
על ביקור ועדת החקירה של האו"ם, אונסקו"פ, בארץ-ישראל, בקיץ 1947.
 
"כל הזמן גלי צה"ל", אותות, 133, תל-אביב 1991.
על ייחודה של תחנת השידור הצבאית.
 
"העיתונות הישראלית, קיץ 1961 וקיץ 1991", אותות, 135, 1991.
מחקר-זוטא משווה בין שתי השנים, מרחק של 30 שנה.
 
"הרפתקאותיו המופלאות של קולונל מיינרצהגן", עתמול, 103, יוני 1992.
עלילותיו של הקולונל הפרו-ציוני ביותר עוד לפני וינגייט.
 
"שיחות שלום בחדרים נפרדים", עתמול, 107, פברואר 1993.
"ועידת השלום" היהודית-ערבית בלונדון, שנכשלה ב-1939.
 
"סיור בירושלים עם סלמה לגרלף", מורשת דרך, 47, 1993.
מסע בעקבות הספר "ירושלים", שכתבה הסופרת השבדית הנודעת לאחר ביקורה בארץ ב-1900.
 
"טיגרט, המשטרות והגדר", מורשת דרך, 48, 1993.
המומחה הבריטי למלחמה בטרור – מקים גדר הצפון ו"משטרות טיגרט" ברחבי הארץ.
 
"ביקור בירושלים של תחילת המאה ה-20", עלון למורה לספרות, 14, 1993.
וראו לעיל, מורשת דרך, 47.
 
"מייבאים עורך ל'דבר'", דבר השבוע, 14 בינואר 1994.
מועתק מקשר 14.
 
"7 נציבים", עתמול, 114, אפריל 1994.
פרשת חייהם ותפקודם בארץ-ישראל של 7 הנציבים העליונים הבריטיים, 1948-1920.
אתר מט"ח
 
 7 נציבים
 
"השומרוני הטוב של הבריגדה", ניב אחים (ביטאון החיילים המשוחררים ממלה"ע ה-2), 24, 1994.
על מרגל ערבי שהציג עצמו כשומרוני ושירת בבריגדה היהודית.
 
"ארבעה משברים בתולדות היישוב, עתמול, 118, דצמבר 1994.
המשברים: עזיבת הברון רוטשילד וכניסת יק"א ב-1900; משבר העלייה הרביעית בשנות העשרים; משבר הבנקים – 1935; המיתון של אמצע שנות השישים.
 
"זרו מדבר על 'ליל הברווזים'", מעריב, 4 ביולי 1995.
אלוף (מיל.) מאיר זורע מספר על תרגיל הגיוס המשודר הראשון שהתגלגל לפרשה מביכה.
 
"רוטשילד והציונים", עתמול, 127, יוני 1996.
על מערכת היחסים הסבוכה שבין הברון רוטשילד לבין הרצל וממשיכיו.
 
"אך מְשַׁחֵק הוא"- העיתונות על הרצל והקונגרס הציוני הראשון, עתמול, 131, מרס 1997.
יחסה ההפכפך של העיתונות היהודית והכללית להרצל ולכינוס הקונגרס הראשון.
 
"באופנוע לגן העדן בגליל", במחנה, 17, 9 במאי 1997.
כתבה-חוזרת על כתבה שלי על ייבוש החולה בספטמבר 1957, לאחר כמעט 40 שנה.
 
"בחזרה למאה ה-19", מעריב, 29 במאי 1998.
"שיר קינה" על ישראל החוזרת בהיבטים שונים לארץ-ישראל של המאה ה-19.
 
"היומון הראשון, העיתונאי הראשון", עתמול, 142, ינואר 1999.
על היומון הראשון בארץ, הצבי (1908), ועורכו בפועל, איתמר בן-אב"י.
 
"מעשה בגידה", עתמול (החדש, בהוצאת יד בן-צבי), 145, יולי 1999.
על "ירידת" כמה עשרות ממחברי גדוד העבודה לברית המועצות והקמת "קיבוץ" בקרים בשם "ויה נובו".
 
"ראש העיר הנשכח", עתמול, 147, נובמבר 1999.
סיפורו של דוד בלוך, ראש העירייה השני של תל-אביב (1928-1926) שאיש כמעט אינו זוכרו.
 
"Face of the Nation" – From Generation to Generation –מוסף פרסומי של ניו-יורק טיימס, בעריכת יהודה מנחם, מאי 2000.
סיפורה של ישראל מאז הקמתה ועד שנת 2000.
 
 
"הרב קוק לא היה הראשון", הארץ, 13 בספטמבר 2000.
מבט נוסף על היתר השמיטה, לקראת שנת השמיטה תשס"א.
 
"גם פלשתינאים לא שמעו על הטבח בטנטורה", הארץ (מכתב למערכת בגודל מאמר, עם תמונה), 8 בינואר 2001.
הפרכת התיזה שבעת כיבוש טנטורה בקיץ 1948 נערך טבח בתושביה.
 
חשמל בכפות ידיו, עתמול, 153, מרס 2001.
סיפורם של רוטנברג ונהריים.
 
"הזקן מנהריים – כיבוי אורות", עתמול, 159, נובמבר 2001.
על תקופת-חייו האחרונה של פנחס רוטנברג, במלאות 60 שנה למותו.
 
"כוכבים ופסים בארץ-ישראל", עלון לרכז הטיולים, החברה להגנת הטבע, ינואר-פברואר 2002.
ארצות הברית וארץ-ישראל מאז המאה ה-19.
 
"הודעה אווילית בתשע לשונות", במחנה, גיליון יום העצמאות תשס"ב, 12 באפריל 2002.
סיפור "ליל הברווזים", גיוס החירום המשודר שהשתבש, מנקודת המבט של הרמטכ"ל חיים לסקוב.
 
"המכללה בוורוד – קלמניה אז והיום", מצב העניינים (ביטאון מכללת בית ברל), 18, מאי 2002.
על ראשיתה של חוות קלמניה עד להפיכתה למדרשה לאמנות, כחלק ממכללת בית ברל.
 
"טיול בירושלים המנדטורית", עלון לרכז הטיולים, ספטמבר-אוקטובר2002.
בעקבות ספרו של עמוס עוז, "סיפור על אהבה וחושך".
 
"לא נעזוב את חדרה", עתמול, 168, מרס 2003.
על מאבקם של ראשוני חדרה נגד הקדחת ונגד אלה שביקשו להרחיקם מאדמתם רוויית הביצות.
 
"מסע בעקבות 'אתונו של הסולטאן'", עלון לרכז הטיולים, מרס-אפריל 2003.
סיפורה של רכבת העמק, שכונתה בשל איטיותה, "אתונו של הסולטאן"
 
"הסבתא של הכנסת והאמא שלה",  הארץ,22 במרס 2003.
מאה שנה ל"כנסייה הראשונה", התכנסות הבכורה של נציגי היישוב, ולקונגרס אוגנדה.
 
"מוכרחים להיות שמח" – אברהם אלדמע, האיש והאגדה, עתמול, 171, ספטמבר 2003.
סיפורו של האמן והבוהמיין, מורה בגימסיה הרצליה ומראשוני שכונת בורוכוב.
 
 
"'עסקי האוויר' של רוטנברג", עתמול, 172, נובמבר 2003.
פנחס רוטנברג, בנוסף לעיסוקו המרכזי בתחום החשמל, גם הקים חברת תעופה ובנה את שדה דוב.
 
כשהפסדנו בהאג בפעם הקודמת", הארץ, 23 בינואר 2004.
על מאבקו של פנחס רוטנברג להכליל את ירושלים בתחום הזיכיון שלו, שנדחה בבית הדין הבינלאומי בהאג בשנות ה-20.
 
"זו לא הייתה קללה רוסית", ידיעות אחרונות, 4 במרס 2004.
ניסיון לעמוד בפרץ ולדחות על הסף את הטענה שטרומפלדור לא אמר את המשפט הידוע, אלא פלט קללה ברוסית.
 
"מורדי האור", עתמול, 175, מאי 2004.
התנגדות יפו הערבית ל"חשמל הציוני של רוטנברג" בשנת 1923 – וכיצד נשברה.
 
"עם נעמי שמר בנחל עוז, 1953", ידיעות אחרונות – מדור הספרות, 9 ביולי 2004.
 4 פגישות עם נעמי שמר (נכתב בשבוע בו הלכה לעולמה).
 
"יוון כבר פה", ידיעות אחרונות, 10 באוגוסט 2004.
רשימה נגד ה"התיוונות" בשפה העברית.
 
"שבע מאות הטורים של 'הטור השביעי'", דבר, גיליוןמיוחד למזכרת, 24 בספטמבר 2004.
שמונה שנים לאחר סגירת היומון דבר, ראה אור "גיליון למזכרת" ובו רשימות ומאמרים על העיתון שהיה.
 
"בית ברל – כל ההתחלות", מצב העניינים  22, אפריל 2005.
על השנים הראשונות של בית ברל – 1948-1946.
 
"אבן ירושלמית", ארץ וטבע – המגזין הגיאוגרפי הישראלי, 97, מאי-יוני 2005.
על סר רונלד סטורס ושימור ירושלים.
 
"יום רביעי הגדול" – הדראמות ערב קום המדינה, הארץ, 2 במאי 2006,
יום רביעי, 12 במאי 1948, היה תאריך מכריע ובו נתקבלו החלטות דרמטיות בתל-אביב ובוושינגטון.
 
תגובות למאמר הנ"ל ותגובה שלי, הארץ, 14 במאי 2006.
 
"הש"י בשירות מבצעי ה'הגנה' ב-1946", מב"ט מל"מ, 45, יוני 2006.
בעקבות הספר "עמוד האש על הכרמל".
 
"ניצב איתן", במחנה, 23, 22 ביוני 2006.
על רפאל איתן, ממפקדי מבצעי החבלה במתקני הרדאר שעל הכרמל, בעקבות הופעת הספר "עמוד האש על הכרמל".
 
"האיש שהמציא את הבועה", הארץ, 1 באוקטובר 2006.
פרשת חייו של מאיר דיזנגוף, המייסד הבולט ביותר של תל-אביב, במלאות 70 שנה למותו.
 
"המחברת השחורה של 'הזקן'", הארץ, גיליון יום העצמאות תשס"ז, 23 באפריל 2007.
על ה"סמינר הביטחוני" שערך בן-גוריון לעצמו באביב 1947, לקראת הקמת המדינה.
 
"איך יהיה אדם ראש עיר שכזאת?" הארץ, 15 במאי 2007.
על דניאל אוסטר, ראש עיריית ירושלים בסוף ימי המנדט ובראשית ימי המדינה (מאמר ליום ירושלים 2007).
 
"חסונים, אמיצ-לב וחדורי הכרה ציונית" עתמול, 198, מרס 2008.
100 שנה להקמת "בר גיורא" ו"השומר".
 
"תבנית נוף מולדתם", ידיעות אחרונות (מוסף "מסלול" – כתבה וצילומים), 8 בספטמבר 2008.
תיאור מסע לאוקראינה בעקבות סופרים יהודים (ביאליק, ברנר, עגנון, שלום עליכם ועוד).
 
"ה'הגנה' - מסד לצה"ל", ידיעון ההגנה, 26, אפריל 2010.
מאמר מתומצת על ה"הגנה", במלאות לה 90 שנה.
 
 במלאת 100 שנה להולדת אלתרמן, מוסף הארץ 13/08/2010
 
 
 "עלינו להקים את מדינת הרוח", הארץ, 25 באפריל 2011.
 
"משוט בארץ עם נתן אלתרמן", על הדרך- מגזין אגודת מורי הדרך לתיירות בישראל,
גליון 4, אוגוסט 2012.
 
  "היום הם לך נושאים שלום על הרובים", "הארץ" - תרבות וספרות,

גיליון יום העצמאות תשע"ג, 15.4.2013.
 היום הם לך נושאים שלום על הרובים 

 "שלטון של טרור צבאי", "מקור ראשון" - 4 ביולי 2014

 
אליהו גולומב - המפקד הבלתי מוכתר של ה"הגנה"
ידיעון ההגנה מס' 38, נובמבר 2015, עמ' 6-10.
 
 
ביקורת על ספרו של ד"ר מוטי פרידמן "הסנה בוער ואוכּל"
מוסף "ספרים", "הארץ", 16.8.2016
 הסנה בוער ואוכל

 

היישוב היהודי בארץ ישראל והדרמה של "אקסודוס"
מאמר ב"יסוד" (Yessod), עיתון קרן היסוד בצרפת, גל' 7, מאי 2017 (בצרפתית ובעברית)
 L'EXSODUS

מי החליט על הקמת המדינה?
"אתרים", עיתון המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל, מאי 2018וסף "ספרים", "הארץ", 16.8.2016

מתוך העתון "ישראל היום", 7 במאי 2018

 מה נתן יונתן לאלתרמן

 במלאת 100 שנה להולדת אלתרמן, מוסף הארץ 13/08/2010

 אנטישמיים וא-שמיים בכרך השישי של כתבי ז'בוטינסקי

מוסף "הארץ" לתרבות וספרות, 5.10.2018

  100 שנה לעיתון "הארץ" - מוסף "הארץ" 21/06/2019

 מוסף "הארץ" לתרבות וספרות, 5.10.2018

  אברהם מויאל - והעליה שלפני הראשונה

מתוך "סגולה" - כתב עת להסטוריה, גל' 115, ינואר  2020

  מאחורי הקלעים של מלחמת יום הכיפורים

עשר פגישות עם ראשי מערכת הביטחון בעת המלחמה - עדות אישית.
ידיעות אחרונות, המוסף לשבת 30.09.2022

 מהפכן ושמו פיוטר רוטנברג

"סגולה" - מגזין ישראלי להיסטוריה, גל' 10, ינואר 2023

  נתן א., הצופה לבית ישראל

 במלאות 80 שנה ל"טור השביעי", ידיעות אחרונות 03.02.2023

 מבט חדש על עזיז דומט

מדור תרבות וספרות, "הארץ", 21.4.23 

  "כשם שלהיסטוריה יש שירים, כך לשירים יש היסטוריה"

 לזכרו של אליהו הכהן ז"ל. מוסף "הארץ" לתרבות וספרות, 17.11.2023

 

  "אלתרמן חוגג את חג השבועות תש"ח בקפריסין"

 "הארץ" - מוסף ספרות ותרבות, 11 ביוני 2024

 

 

   מאמרים באינטרנט

 
על פועלו של פנחס רוטנברג ב"חישמול" ארץ-ישראל.
 
 
'הטור השמיני" – מתוך "המחסן של צור ארליך".
כתבה וראיון שערך צור ארליך, ושפורסמו בעיתון
"מקור ראשון".
 
   "ילדי הבזק  ילדי האזעקות", מתוך האתר "דףדף", 2012.
 
 "סביב (חצי) העולם בארבעים יום", מתוך האתר "עונג שבת" של פרופ' דוד אסף, 25.1.2013.
 
 "סלח לי אדון סאלח - חמישים שנה לסאלח שבתי", מתוך האתר "עונג שבת" של פרופ' דוד אסף, 2.6.2014.
 
 "דבר ראשון - עוללות משנותיו הראשונות של העיתון 'דבר'", מתוך האתר "עונג שבת" של פרופ' דוד אסף, 17.6.2015.

"מקור מדיני רם דרג: ראשי ממשלת ישראל כעיתונאים", מתוך האתר "עונג שבת" של פרופ' דוד אסף, 28.8.2015

דיוקנו של משה דיין כאמן צעיר,  מתוך האתר "עונג שבת" של פרופ' דוד אסף, 28.10.2015

   הנכם מוזמנים לאתר "העין השביעית" למדור "עיתונאים" שכותב מרדכי נאור.
לכניסה, לחץ כאן.
 
סיפור מיוחד על 'עתון מיוחד',  מתוך האתר "עונג שבת" של פרופ' דוד אסף, 01.02.2016
 
הסמינר של בן גוריון - 70 שנה לסמינר שערך בן גוריון לעצמו, ואשר ממנו צמח צה"ל, מתוך ידיעון ה'הגנה', גל' 41, אפריל 2017
 
אטראטו - אנית המעפילים שהגיעה לארץ שבע פעמים, מתוך ידיעון ה'הגנה', גל' 41, אפריל 2017
 
 השיירות בחורף תש"ח - בתוך מידעון ה"הגנה", גל' 2, פברואר 2018
 
 1938 - שנת המאורעות הקשה ורבת ההישגים ביותר  - מידעון ה"הגנה" מס'  4,  נובמבר 2018

  חטיבות ה"הגנה" במעבר לצה"ל, 1 ביוני 1948 - מתוך: "מידעון" 5, של ארגון חברי ה"הגנה", מאי 2019

   ההסתדרות הכללית בת 100 - 30 השנים הראשונות - שיחה בין אסף צבי לד"ר מרדכי נאור, 3.12.2020, אתר "דבר העובדים בארץ ישראל"

  

  
 
 
 שונות

 

 


ד"ר מרדכי נאור - סופר וחוקר תולדות ארץ ישראל
It the watch you wear to a party to show off your style. This piece to most day or evening events and replica watches uk feel self conscious or anxious. The replica watches are absolutely perfect and that adds a level of confidence to the playfulness of the multi colored arrangement. The third paragraph lists five reasons why watch enthusiasts have a negative reaction to rado replica uk like this and I agree with all five. A bad idea well executed is still a bad idea. You would have to put a cow pat on a strap before any of there replica watches sale would get slagged. If this had a black ceramic bezel it could be one of the few Rolex watches I could like. It looks like a nice hublot replica with a candy bezel. Frankly, it not often I see factory pieces with precious stones and think to myself. Bur if it had the right consistency, colour and shape replica watches sale would still probably be called the finest cow crap you can buy.