ד"ר מרדכי נאור - סופר וחוקר תולדות ארץ ישראל

גרסה להדפסה
בדרכי ההעפלה - ספרים וחוברות


ההעפלה, 1948-1934 – הוצאת מוזיאון צה"ל ומשרד הביטחון – ההוצאה לאור (1978).
סיפור ההעפלה – בים, ביבשה ובאוויר. הספר הופיע בהדפסות רבות מאז ראה אור לראשונה.
תרגום לאנגלית של ספר זה:
Ha'apala (Clandestine Immigration), Ministry of Defence Publishing House and IDF Museum, Tel Aviv, 1987.

עלייה ב' – 1948-1934 (עורך) – מקורות, סיכומים, פרשיות וחומר עזר. הוצאת יד יצחק בן-צבי, ירושלים, 1982. מהדורה שנייה מורחבת (1988).

מחנה המעפילים בעתלית – הוצאת המועצה לשימור מבנים ואתרי התיישבות (1990).
המחנה המשוקם בראשית דרכו. פירוט העבר, צעדים ראשונים בשימור ותוכניות לעתיד.

מחנה עתלית – תקופה ומקום – הוצאת ספריית יהודה דקל והמועצה לשימור אתרי מורשת בישראל (2006).
מהדורה חדשה ומעודכנת של החוברת מ-1990.
תרגום לאנגלית של החוברת מ-2006, בתוספת עידכונים:
The Atlit Camp – A Story of A Time and Place.Yehuda Dekel Library and the Society for Presevation of Israel Heritage Sites, 2010.

עמוד האש על הכרמל – מבצעי הפלמ"ח נגד תחנות הרדאר הבריטיות בשנים
1947-1946. משרד הביטחון – ההוצאה לאור, תל-אביב 2006.
המבצעים נערכו כדי להוציא מכלל פעולה את תחנות הרדאר (מכ"ם), שתפקידן היה לאתר את ספינות המעפילים בדרכן לארץ.

בים, ביבשה וגם באוויר -  מבט חדש על ההעפלה. ספריית יהודה דקל והמועצה לשימור אתרי מורשת בישראל, תל-אביב 2015. פרטים ידועים ופחות ידועים על מפעל ההעפלה לארץ-ישראל, שבמסגרתו הגיעו ארצה בשנים 1948-1934 למעלה מ-120 אלף מעפילים.