ד"ר מרדכי נאור - סופר וחוקר תולדות ארץ ישראל

גרסה להדפסה
"הארץ" - גלגולו של לוגו


מאז ייסוד העיתון בשנת 1919 שונה הלוגו של העיתון שלוש פעמים. בפעם הראשונה אחרי חצי שנה, כששם העיתון קוצר מ"חדשות הארץ" ל"הארץ"; בפעם השנייה בשלהי 1922; ובפעם השלישית והאחרונה ב-1937. כפי שאפשר לראות למעצבי הלוגו הייתה תמיד בעיה עם ה-ץ...