ד"ר מרדכי נאור - סופר וחוקר תולדות ארץ ישראל

גרסה להדפסה
"דבר השבוע" - גיליון ראשון וגיליון מייצג מתש"ח


בימיו הטובים היה "דבר" כמעט אימפריה. לצד היומון הופיעו עיתונים נוספים: "הגה" ו"אומר" (עיתונים מנוקדים לעולים), "דבר לילדים", "דבר הפועלת", "המשק השיתופי" (ירחון כלכלי), מהדורות באנגלית וגרמנית, עיתון בערבית ("חקיקת אל אמר" – דבר האמת) והוצאת ספרים. ב-1946 החל להופיע "דבר השבוע" – שבועון מצולם (אז הוא נקרא מצויר) שזכה להצלחה רבה. ב-1961 הפך השבועון למוסף שבועי של העיתון היומי. בגיליון מתש"ח (מס' 12, 18 במרס 1948) נראית משפחה טיפוסית – כפי שהדבר נראה לעורכי השבועון - ערב הקמת המדינה, בעיצומם של הקרבות: האב מנקה נשק (הרובה על השולחן), האם סורגת והבת מכינה שיעורים.