ד"ר מרדכי נאור - סופר וחוקר תולדות ארץ ישראל

גרסה להדפסה
"על המשמר" - גיליון ראשון, גיליון אחרון, ומאמר פרידה של העורך


"על המשמר" הופיע קרוב ל-52 שנה (1995-1943) והיה ביטאון "השומר הצעיר" ולאחר מכן מפ"ם. בחמש שנותיו הראשונות הוא נקרא "משמר". גיליון ראשון – מקיץ 1943, בעיצומה של מלחמת העולם השנייה. המילה החסרה בכותרת: איטליה. הגיליון האחרון הוא מאביב 1995. העורך צבי טימור מסביר את נסיבות סגירת העיתון ומקווה עוד לחזור.