ד"ר מרדכי נאור - סופר וחוקר תולדות ארץ ישראל

גרסה להדפסה
"הארץ" – "כמו גבינה שוויצרית"


 גיליון יוצא-דופן מאפריל 1981. העיתונאים שבתו והעורך גרשום שוקן החליט להוציא את העיתון אף ללא הטקסטים של הידיעות – רק הכותרות. היה מי שהגדיר את העיתון הזה, "גבינה שוויצרית" – הכל חורים.