ד"ר מרדכי נאור - סופר וחוקר תולדות ארץ ישראל

גרסה להדפסה
"יום המדינה" – עיתון משותף של עיתוני הארץ


 עיתון חד-פעמי של תופעה חד-פעמית: הקמת המדינה. ביום שישי, ה' באייר תש"ח (14 במאי 1948), התאחדו כל עיתוני הארץ והוציאו עיתון משותף לציון המאורע ההיסטורי. מחירו היה 10 מא"י (מיל ארץ-ישראלי) והוא נמכר ברחובות תל-אביב ביום שישי אחר הצהריים והפך מאז לפריט אספני יקר-מציאות.