ד"ר מרדכי נאור - סופר וחוקר תולדות ארץ ישראל

גרסה להדפסה
"ידיעות אחרונות" - גיליון ראשון


 "ידיעות אחרונות" - גיליון ראשון (11 בדצמבר 1939). העיתון הופיע בשתי הוצאות - צהריים  וערב. מחיר הגיליון היה 2 מיל. הימים - תחילת מלחמת העולם השנייה.