ד"ר מרדכי נאור - סופר וחוקר תולדות ארץ ישראל

גרסה להדפסה
"מעריב" - הגיליון הראשון


"מעריב" – הגיליון הראשון (15 בפברואר 1948). ביום הראשון הובלטה המילה "ידיעות", ואילו הכותרת "מעריב" הוצנעה (שורה שנייה באמצע). מייסדי "מעריב פרשו מ"ידיעות אחרונות" והותירו ואתו כמעט ללא מערכת ומנהלה. לפי צו של בית משפט, בימים ובחושים הבאים נקרא העיתון "ידיעות מעריב", כשהמילה "מעריב" גדולה יותר. מאוחר יותר קוצר השם ל"מעריב".