ד"ר מרדכי נאור - סופר וחוקר תולדות ארץ ישראל

גרסה להדפסה
"חדשות מהארץ הקדושה" - גיליון ראשון


 "חדשות מהארץ הקדושה" – גיליון ראשון (4 באפריל 1918). עיתון ראשון בעת החדשה, לאחר שהאנגלים כבשו את דרומה של ארץ-ישראל. המו"ל היה הצבא האנגלי, שהוציא עיתונים באנגלית, ערבית, עברית ושלוש שפות הודיות (לחיילים ההודים בצבא). הגיליון הראשון נשא את הכותר "חדשות מהארץ הקדושה" באותיות זעירות, והכותר הבולט הוא באנגלית – The Palestine News. בגיליון הבא של השבועון נבהלו האנגלים מייחוס הקדושה רק לעיתון בעברית והשם קוצר ל"חדשות מהארץ".