ד"ר מרדכי נאור - סופר וחוקר תולדות ארץ ישראל

גרסה להדפסה
"למרחב" - גיליון ראשון וגיליון אחרון


"למרחב" – גיליונות ראשון ואחרון (בחלקם, 6 בדצמבר 1954 ו-31 במאי 1971). זה היה יומון מפלגת אחדות העבודה – פועלי ציון והקיבוץ המאוחד. הושם בו דגש על התיישבות, חלוציות, חקלאות ונוף הארץ. בגיליון הראשון סופר על נביטה מלאה בשדות הארץ. הידיעה הייתה בתחתית העמוד והוזזה כלפי מעלה. בגיליון האחרון התבשרו הקוראים כי מיום המחרת יאוחד "למרחב" עם "דבר".