ד"ר מרדכי נאור - סופר וחוקר תולדות ארץ ישראל

גרסה להדפסה
היהלום שבכתר - הגימנסיה "הרצליה" ומקומה בראשית ימיה של תל-אביב