ד"ר מרדכי נאור - סופר וחוקר תולדות ארץ ישראל

גרסה להדפסה
נעמי


 

 

מזכרת מימים רחוקים: בשנת 1953, כשהיינו צעירים ויפים איזרח

גרעין הנח"ל שלנו את היאחזות הנח"ל הראשונה נחל עוז. בעת

ההכנות לחג העלייה קיבלנו תגבורת של תרבותניקים. אחת מהם

הייתה בחורה מכינרת בשם נעמי ספיר. בחזרות אצלנו היא הכירה

את הבמאי גדעון שמר, ולאחר כמה חודשים הם נישאו.

בבוקר שלאחר עצרת חג העלייה נעלמו כלא היו חמשת אנשי

התרבות ונעמי השאירה לנו על לוח המודעות את שיר הפרידה