ד"ר מרדכי נאור - סופר וחוקר תולדות ארץ ישראל

גרסה להדפסה
מתתיתיהו


 

 

מכתב מעניין ועתיק יומין שנתגלה בארכיון הציונות הדתית. כתבתי אותו לשותפי בעריכת הספר "תנועות נוער בישראל ובעולם", מתתיהו רוטנברג, שהיה אז מזכיר תנועת בני עקיבא. השנה - 1962. זה היה ספרי הראשון