ד"ר מרדכי נאור - סופר וחוקר תולדות ארץ ישראל

גרסה להדפסה
מס על גפרורים?


 אכן, היה גם היה, מס על גפרורים. אפשר לקרוא על כך בפירוט תקציב ההכנסות הראשון של המדינה לשנת 1949/50. התקציב כולו הסתכם ב-40 מיליון ל"י (לירות ישראליות) וחמשת סעיפיו הראשונים תרמו את רוב ההכנסות. בין שלושת מיסי-הבלו בלט בזעירותו המס על גפרורים – 25,000 ל"י. כל מי שרכש קופסת גפרורים, שילם עליה "מס גפרורים".