ד"ר מרדכי נאור - סופר וחוקר תולדות ארץ ישראל

גרסה להדפסה
נתן אלתרמן מקדיש את הספר "הטור השביעי" (1948) ליצחק שדה ואילו שדה חולק כבוד לדוד רזיאל


 

באביב 1948, בעיצומה של מלחמת העצמאות, הופיע

ספרו של נתן אלתרמן, "הטור השביעי" ועורר עניין רב.

המשורר הנרגש העניק את הספרים הראשונים לכמה מידידיו

וביניהם יצחק שדה.

ההקדשה הייתה ספונה עד היום בספר, הנמצא בספרייתו

של יצחק שדה, בביתו ביפו, והועמדה לרשותנו על-ידי

בנו, יורם שדה.

 

ופעם שנייה יצחק שדה: אוצר היסטורי ממש. בשנת 1941, ימים ספורים לאחר הקמת הפלמ"ח,

נהרג בעיראק דוד רזיאל, מפקד האצ"ל, שנשלח לשם על-ידי הבריטים, כדי לסייע בדיכוי הפיכה פרו-נאצית. שדה, למרות שגינה תמיד את פעילות אצ"ל (וכן לח"י - הארגונים הפורשים כהגדרת מוסדות היישוב המאורגן), פרסם מודעת אבל בעיתון "דבר" (3 ביוני 1941), חתם עליה בשמו וכיבד בדרך זו את רזיאל. בפלמ"ח הצעיר לא הכל היו מרוצים מצעדו זה של שדה, והתהלכה הלצה כי היו שהציעו לו לעבור לנוח...