ד"ר מרדכי נאור - סופר וחוקר תולדות ארץ ישראל

גרסה להדפסה
טירונות על הגבול


זיכרונות של טירון נח"ל בירושלים, בקיץ ובסתיו של שנת 1952, כאשר גדר בסיס הטירונים הייתה גם גדר הגבול עם הירדנים.

 מתוך: "ירושלים החצויה, 1967-1949", הוצאת יד יצחק בן-צבי ,ירושלים 1993.